Nyheter  Onsdag 11. november 2020

Tung trøkk for storband

På tross av at nedstengningen i vår bare rammet ca 1/4 av semesteret ble hele 42% av storbandøvelsene avlyst.

Adobe Stock 140196501

Når Norge stengte ned ble også musikkøvelser avlyst, og det gikk seks uker før en godkjent smittevernveileder åpnet opp for forsvarlig øving igjen. Etter gjenåpningen ble tilgangen til øvingslokaler begrenset av smittevern-messige behov for hele musikklivet. Allikevel ser vi at storbandøvelser i større grad enn andre øvelser ble avlyst.

Variasjon i fylker

Mens øvelser i det øvrige musikklivet ble gjennomført på 67% av nivået fra 2019, var dette nivået på kun 58% for storbandene. Ekstra ille var det i Agder og Møre og Romsdal hvor over halvparten av timene med opplæring i storband-spill forsvant. På Svalbard, hvor det riktignok kun er ett storband, og i Vestland fylke, holdt man aktiviteten på samme nivå som resten av musikkfeltet.

Kompensajon

Nedgangen kunne medført et stort inntektstap for storbandene men som lovet ble dette kompensert og justert nærmere fjorårets nivå og derfor kunne vi utbetale 692 918 kroner i tilskudd til opplæring i storband.

Les mer om Korona-kompensasjon