Nyheter  Onsdag 11. november 2020

1,25 millioner til band

BandOrg organiserer 1100 band i Norge. Nå får 220 av dem over millionen i opplæringstilskudd.

Bandoving

Musikkens studieforbund gir tilskudd til organisert opplæring i det frivillige musikklivet. Å spille i band er en sidestilt aktivitet med å spille eller synge i større ensembler som kor eller orkester. Øving er opplæring, enten den er ikke-formell eller med lærer. Derfor betaler vi nå ut 1,25 millioner kroner til band med bakgrunn i timene de har rapportert å ha øvd våren 2020.

Bandøving i pandemi-tid.

Utfra rapportene kan vi også si noe om hvor mange bandøvinger som ble avlyst under nedstengningen våren 2020. Vi har tidligere skrevet at bandene over i stor grad spilte som før. Imidlertid er det store regionale forskjeller.

I bandrommene i Vestland fylke ble det gjennomført i underkant av 4000 timer med opplæring denne våren, en reduksjon på hele 33%. Til sammenligning var band i Trøndelag i tilnærmet like stor aktivitet. I Oslo, som tidvis var hardest rammet av korona våren 2020 krøp folk inn i bandrommene som aldri før og øvde mer enn i 2019.

*statistikken inkluderer ca 1/4 av BandOrgs medlemsmasse og er basert på at variasjonen i utvalget er lik variasjonen i hele medlemsmassen

Les også: Bandene spilte som før, mens kor-Norge holdt pusten