Nyheter  Mandag 25. oktober 2021

Dyster statistikk, men noen lyspunkt

Våren 2021 var pandemien som verst i store deler av landet og det meste av musikkopplæringen i det frivillige musikkliv måtte avlyses. Dette ser vi igjen i statistikken vår for vårsemesteret 2021.

Koret Oslo foto Jorunn Solberg

Koret, Oslo, synger utendørs med Lambda i forgrunnen

Selv om våren 2020 var dramatisk for det totale nivået på musikkopplæringen i landet, ble allikevel to av tre timer faktisk gjennomført. Våren 2021 begynte svært dårlig med full nedstengning, og når vi nå teller opp ser vi at halvparten av timene forsvant dersom man sammenligner den med en normål vår i 2019.

Med tanke på hvor lukket samfunnet var i perioden så er det allikevel imponerende at det ikke ble verre. Og timetallet kunne vært enda lavere om det ikke var for de mange timene med korøvelser på nettbrett. Cirka en tredjedel av timene som ble brukt til korsang våren 2021, foregikk foran en skjerm. Vi vet også at flere kor benyttet seg av muligheten til å øve ute når temperaturen gikk opp og smittetrykket gikk ned.

Det er vanskeligere å få øvelser til å fungere over internett dersom man spiller instrumenter sammen enn om man synger i kor. Dette vises ved at hverken orkester, korps, storband eller spelemannslag i særlig grad har benyttet seg av digitale alternativer.

Det er allikevel verdt å merke seg at Dissimillis med sine band gjennomførte så mye som én av fire timer digitalt. Gledelig er det også at orkestrene i De unges orkesterforbund kom sterkt tilbake fra våren 2020. Ved hjelp av god tilrettelegging økte de opplæringsaktiviteten med hele 50% våren 2021.

Les også: Den som hadde et band

Les også: Utbetaling vår 2021