Nyheter  Mandag 25. oktober 2021

Den som hadde et band

De som var så å heldige å spille i et band når pandemien traff, må ha hatt en mer sosial og givende fritid enn mange andre i den perioden. Bandene har i overraskende stor grad opprettholdt aktiviteten hele våren 2021.

Band bylarm redux

For mange var pandemien en ensom tid uten sosialt samvær utover noen få utvalgte. Det kan virke som at de mange som spilte i band innlemmet bandkameratene i sin innerste krets for å kunne opprettholde et snev av normalitet under pandemien. Når antall nærkontakter skulle begrenses og kohorter defineres har mange band-musikere holdt det sosiale og musikalske fellesskapet i bandet høyt.

Dette sier vi fordi kun én av fem timer bandøving forsvant denne våren. Selv i perioden som de fleste steder har vært pandemiens verste periode la bandmusikere ned hele 21 703 timer med opplæringpå sine bandøvelser dette semesteret. Til og med i områder hvor den sosiale nedstengingen var svært inngripende fra november til mai, har mange prioritert å møtes med sine få nærkontakter i øvingslokalet for at ikke den musikalske utviklingen skulle stoppe opp. Dette sier noe om hvor høyt prioritert denne aktiviteten er i livene deres.

Konklusjonen er at pandemien rammet musikklivet hardt, men the band played on.


Les også: Utbetaling vår 2021

Les også: Dyster statistikk