Nyheter  Fredag 5. november 2021

Vi åpner for å gi tilskudd til trioer

Etter lang tids arbeid har vi funnet en løsning som gjør at trioer igjen kan få tilskudd til opplæring.

I begynnelsen av 2021 meldte vi at det ble innført krav om minimum fire deltakere for å få tilskudd fra oss. Bakgrunnen for dette var nye regler fra staten for hvordan vi og andre studieforbund skulle forvalte tilskuddene våre.

Tolkning av ny forskrift

Når nye regler innføres kan det ta litt tid før man finner ut hvordan regelverket skal tolkes og hvordan det skal løses i praksis. Selv om reglene sa at det måtte være minimum fire deltakere, så ble det også åpnet for at vi kunne gi dispensasjon.

Eksempler kan være små og verneverdige håndverksfag eller enkelte kurs innenfor musikk

Veiledning til forskriften

En hard nøtt å knekke

Det var en hard nøtt å finne ut hvordan vi skulle praktisk og teknisk håndtere dispensasjoner på en måte som ville gjøre det mulig å gi tilskudd til trioer. Formuleringen om dette i forskriften ga oss inntrykk av at vi, og dere, kunne søke dispensasjon om man forklarte hvorfor akkurat dette kurset i musikk skulle få unntak for kravet om fire deltagere.

Oversikt over dispensasjoner og dispensasjonsgrunnlag forelegges direktoratet på forespørsel

Veiledning til forskriften

Vi forberedte oss med argumentasjon om den klassiske rocketrioens rolle i musikkhistorien, fra Jimi Hendrix, til the Police, Nirvana, eller Emerson, Lake and Palmer for den saks skyld.

Jimi Hendrix experience 1968

Jimi Hendrix experience 1968

Løsningen

Vår seniorrådgiver øynet en annen mulighet, nemlig å lage dedikerte studieplaner for trioer. Dermed har vi en løsning som nå både er enkel å administrere for oss og dere og som tar hensyn til de strenge reguleringene fra staten. I praksis betyr dette at trioer kan søke tilskudd uten andre forbehold enn at de velger en av studieplanene for opplæring i samspill i trio, eller opplæring i sang i trio, istedetfor f.eks. studieplanen Samspill i band som man før kunne velge.

Hvem kan benytte seg av dette?

Studieplanene er beregnet for trioer. Med trio mener vi altså en gruppe på tre musikere/sangere som ikke utgjør en del av et større ensemble, men står på egne musikalske føtter. Det vil med andre ord si at egne øvelser for ulike stemmegrupper i for eksempel et kor fremdeles må ha minst fire deltakere for å få tilskudd, mens grupper som Nirvana og The Jimi Hendrix Experience hadde landet trygt innenfor målgruppen for disse studieplanene.