Nyheter  Mandag 11. januar 2021

2021 – ikke tilskudd til trioer

DU LESER EN UTDATERT ARTIKKEL. SE


Nytt av året er at vi ikke lengre kan gi tilskudd til opplæring for grupper på bare tre personer, med mindre de har lærer. Denne endringen har vi protestert mot uten å bli hørt.

Les også 4 timer er nok

Enslig gitar og trommer

I forbindelse med at departementene i 2019 ønsket å gjøre en rekke endringer på reglene som vi styres etter kom de med et forslag i september 2019. I dette forslaget ønsket departementene at fem personer skulle være nedre grense. Musikkens studieforbund, og flere av våre medlemsorganisasjoner, leverte svar til departementene hvor vi protesterte mot denne og andre foreslåtte endringer.

Vi argumenterte for at tre deltakere er et rimelig minstekrav og trakk fram eksempler på hvordan et krav om fem personer kunne få dramatiske konsekvenser.

For oss blir et minste deltakerantall på 5 en alvorlig hindring.

Høringsinnspill

God læring foregår som regel i grupper, i dialog og møte mellom mennesker, og vi mener tre deltakere er et rimelig minste krav.

Høringsinnspill

Dessverre ble vi ikke hørt på vår mening om at tre personer sammen kunne bedrive meningsfull opplæringsaktivitet. Departementene gikk vekk fra sitt opprinnelige forslag om krav til fem personer i gruppene. De landet på at det måtte være fire personer i gruppen som skulle få opplæringstilskudd men lærer/instruktør kan inngå som én av de fire.