Nyheter  Mandag 14. desember 2020

Sånn beregner vi kompensasjonen

Vi vil beregne en kompensasjon for bortfall av timer for høsten på samme måte som for våren 2020

Regneark pa skjerm

I november betalte vi ut tilskuddet til opplæringen deres for i vår. Da skrev vi i artikkelen Korona-kompensasjon at musikklivets samlede aktivitet våren 2020 ble redusert med 1/3. Vi vet enda ikke hvor sterk reduksjonen for høstsemester vil bli, men vi vil ta sikte på å utbetale det samme for høsten 2020 som vi gjorde for høsten 2019.

Hvem kan få kompensasjon

Lag som registrere timer for gjennomført opplæring høsten 2020 vil kunne få kompensasjon. Ved å se på store bortfall av timetall mellom det som var en normal høst i 2019 og høsten 2020 vil vi kunne se hvor mange timer med opplæring som gikk tapt for det enkelte lag. Det vil vi bruke som et utgangspunkt for å beregne kompensasjon.

Dersom bortfallet av timer er mindre enn det vi vurderer at kan betraktes som normal variasjon, vil det ikke bli kompensert. Tilskuddet vil som tidligere bli utbetalt langt ut på våren til neste år.

Les også hvorfor vi gir kompensasjon for høsten