Nyheter  Fredag 3. februar 2023

Vi øker tilskuddet!

Timesatsen øker fra 105 kr til 120 kroner per time i 2023.

Orkester i solnedgang

– Det er en stor glede for oss at lagene nå kan få høyere tilskudd for arbeidet de gjør, sier en strålende blid Ludvig Claeson, generalsekretær i Musikkens studieforbund.

Musikkens studieforbund gir tilskudd til opplæring i regi av det frivillige musikklivet. Timesatsene i 2022 var 105 kr per time med lærer og 45 kr per time uten lærer.

– Tilskuddene til opplæring gjennom studieforbundene har i mange år sakket akterut, og det er fortsatt langt igjen til de gode tilskuddene alle musikk-lag fikk i 1990-årene, påpeker Claeson.

For timer uten lærer øker beløpet til 50 kr, men for timer med lærer er det 120 kr som er den nye satsen.

Denne oversikten viser at det gjennomføres mellom 250 000 og 300 000 timer årlig av musikklag i Musikkens studieforbund. Denne lille økningen vil derfor utgjøre anslagsvis 3,5 millioner.

– Det er snakk om et vesentlig beløp som tilføres musikklivet. Dette vil gi bedre økonomi i lagene, noe som både kan senke terskelen for deltakelse, men også øke samarbeidet med profesjonelle musikere og instruktører, forklarer Claeson engasjert.

Både musikkorganisasjonene og voksenopplæringsorganisasjonene står sammen om å fremme behovet for bedre finansiering, i følge Claeson gir det resultater.

– Vi ser at Kulturdepartementet viser interesse for det vi driver med. Vi håper at en større forståelse for betydningen av god musikkopplæring i hele landet også fører med seg bedre finansiering.