Nyheter  Mandag 11. april 2022

Slik fordelte tilskuddet seg i 2021

Vi har delt ut 27,2 millioner kroner i opplæringstilskudd til våre medlemmer for 2021. Her kan du se hvordan tilskuddet fordelte seg geografisk og sjangermessig i 2021

Sjanger/hovedområde

Korfeltet er fortsatt klart størst, selv om mange korøvelser ble avlyst også i 2021. Band – som ikke har måttet avlyse øvelser i samme grad – er fortsatt det nest største hovedområdet. Slik fordeler tilskuddet seg etter sjanger/hovedområde i 2021:

Hovedområde Opplæringstilskudd

Kor / sang

kr 16 519 038

Band

kr 4 404 193

Korps

kr 620 121

Trekkspill / torader

kr 1 337 986

Orkester

kr 1 340 738

Storband / jazzensembler

kr 1 301 796

Dans

kr 45 835

Ensembler / kammermusikk

kr 261 686

Folkemusikk

kr 372 872

Tilrettelagt opplæring

kr 287 765

Annen opplæring

kr 741 348

Fylke

Våre medlemmer organiserte opplæring i 298 av landets 356 kommuner i 2021. Slik fordeler tilskuddet seg etter fylke i 2021.

Fylke Opplæringstilskudd Tilretteleggingstilskudd Samlet utbetaling

Agder

kr 816 971

kr 64 134

kr 901 105

Innlandet

kr 2 356 324

kr 36 928

kr 2 393 252

Møre og Romsdal

kr 1 171 747

kr 30 000

kr 1 201 747

Nordland

kr 1 284 576

kr 0

kr 1 284 576

Oslo

kr 4 635 725

kr 63 968

kr 4 699 693

Rogaland

kr 1 393 977

kr 172 618

kr 1 566 595

Vestfold og Telemark

kr 1 734 815

kr 317 849

kr 2 052 664

Troms og Finnmark

kr 1 622 016

kr 47 968

kr 1 669 984

Trøndelag

kr 3 750 598

kr 27 400

kr 3 777 998

Vestland

kr 3 549 405

kr 43 077

kr 3 592 482

Viken

kr 4 858 269

kr 396 227

kr 5 254 496

Svalbard

kr 58 955

kr 0

kr 58 955