Nyheter  Mandag 11. april 2022

Slik fordelte tilskuddet seg i 2021

Vi har delt ut 27,2 millioner kroner i opplæringstilskudd til våre medlemmer for 2021. Her kan du se hvordan tilskuddet fordelte seg geografisk og sjangermessig i 2021

Sjanger/hovedområde

Korfeltet er fortsatt klart størst, selv om mange korøvelser ble avlyst også i 2021. Band – som ikke har måttet avlyse øvelser i samme grad – er fortsatt det nest største hovedområdet. Slik fordeler tilskuddet seg etter sjanger/hovedområde i 2021:

Hovedområde Opplæringstilskudd
Kor / sang kr 16 519 038
Band kr 4 404 193
Korps kr 620 121
Trekkspill / torader kr 1 337 986
Orkester kr 1 340 738
Storband / jazzensembler kr 1 301 796
Dans kr 45 835
Ensembler / kammermusikk kr 261 686
Folkemusikk kr 372 872
Tilrettelagt opplæring kr 287 765
Annen opplæring kr 741 348

Fylke

Våre medlemmer organiserte opplæring i 298 av landets 356 kommuner i 2021. Slik fordeler tilskuddet seg etter fylke i 2021.

Fylke Opplæringstilskudd Tilretteleggingstilskudd Samlet utbetaling
Agder kr 816 971 kr 64 134 kr 901 105
Innlandet kr 2 356 324 kr 36 928 kr 2 393 252
Møre og Romsdal kr 1 171 747 kr 30 000 kr 1 201 747
Nordland kr 1 284 576 kr 0 kr 1 284 576
Oslo kr 4 635 725 kr 63 968 kr 4 699 693
Rogaland kr 1 393 977 kr 172 618 kr 1 566 595
Vestfold og Telemark kr 1 734 815 kr 317 849 kr 2 052 664
Troms og Finnmark kr 1 622 016 kr 47 968 kr 1 669 984
Trøndelag kr 3 750 598 kr 27 400 kr 3 777 998
Vestland kr 3 549 405 kr 43 077 kr 3 592 482
Viken kr 4 858 269 kr 396 227 kr 5 254 496
Svalbard kr 58 955 kr 0 kr 58 955