Nyheter  Fredag 1. juli 2022

Norsk-ukrainsk kulturfellesskap på Sommersanguka

Hver sommer samles barn og unge fra Østlandet for en uke med sang og musikk på Toneheim folkehøgskole. I år fikk de også selskap av nyankomne flyktninger fra Ukraina.

20220629 134911

Sommersanguka 2022

«But … what do I sing about?» spør jenta. Hun har nettopp meldt seg frivillig som solist og står med et ark i hånda: Teksten til sangen Moye Imya Ukraina. Olena, som leder innstuderingen av sangen, senker armene. Tolken iler til og forklarer hva sangen handler om. Nytt forsøk: Alle synger sammen, solistene trer fram, noen glemmer å reise seg, noen glemmer å sette seg når deres vers er sunget. Gjengen ler og klapper når første gjennomsynging er fullført. Dette fikk vi til sammen!

Sommersanguka 2022 er i gang på Toneheim folkehøgskole. Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst står for arrangementet. Årets temaer er både Ukraina og skeiv kultur. 44 unge deltakere er samlet, deriblant 13 ukrainske flyktninger. Foreldre og barn deltar i samme grupper som norske ungdommer, og språkforvirringen løser seg underveis. Det er både tolk og flerspråklig miljøarbeider med, og deltakerne finner sammen uansett alder og bakgrunn: Sangen er fellesspråket.

Kurs sommersanguka22 144011

Olena Diachénko i aksjon som instruktør

Håper på jobb innen musikklivet

Olena Diachénko har tatt turen fra asylmottak i Bergen sammen med barna Mykyta (12) og Sophia (9). Hun forteller at begge barna gikk på musikkskole i Kyev før de måtte flykte fra krigen. Selv har hun i mange år vært involvert i store musikkprosjekter med barn og voksne. Da Ung i Kor fikk nyss om hennes bakgrunn og erfaringer fikk hun tilbud om å være instruktør under Sommersanguka, og hun håper på jobb innen musikklivet når hun og barna om ikke lenge blir bosatt i Ullensaker. Hun roser lederne i Ung i Kor for deres «happy to meet you -style» og er glad for at hennes kompetanse kan brukes i et nytt land.

Svitlana Gvoƶdiu oppdaget Sommersanguka mens hun satt på mottaket på Drevsjø og søkte på nettet etter muligheter til å bidra i frivillig arbeid. Hun har erfaring fra arbeid med barn, snakker godt engelsk og liker sang og musikk, men synger ikke selv. På Toneheim denne uka har hun en viktig rolle som «miljøarbeider» Da MSF var på besøk innebar det en god armkrok og litt trøst til en som var lei seg, litt avlastning for en sliten mamma og oversettelse/tolking som hjelp for ungdom som skulle sette sammen sitt eget sang- og dansenummer til «Dragshow»-temaet onsdag. Svitlana har fått arbeidstillatelse nå, og håper på å kunne jobbe med kommunikasjon og brobygging framover.

Svitlana sommersanguka22 143747

Svitlana Gvoƶdiu har intatt en viktig rolle som miljøarbeider for barna som deltar.

Sofiia og Lev Sommersanguka22 150857

Lev og Sofiia fra Ukraina deltar på Sommersanguka 2022

Kjærkomment avbrekk

Kamila Horelik kommer fra asylmottak i Oslo med Sofiia (8) og Lev (6). Hun er bekymret fordi mottaket skal legges ned, og hun vet ingenting om hvor de blir bosatt. Derfor var muligheten til å bli med på Sommersanguka et kjærkomment avbrekk. Datteren har gått i «singing class» i grunnskole i Ukraina, og planen var at sønnen skulle begynne med det samme til høsten. Med en pappa som komponerer og framfører elektronisk musikk er det en selvfølge at familien deltar i musikklivet, sier Kamila, mens Sofiia synger og hopper opp og ned – og Lev skrur på bryteren på den lille grønne «el-gitaren» han har hengende rundt halsen.

Gode erfaringer så langt

Ung i Kor forteller at de har nedlagt et omfattende arbeid i forkant av Sommersanguka for å få med ukrainske flyktninger. Midtveis i uka oppsummerer de at erfaringene er gode. Flyktningene som deltar ser ut til å ha kommet godt inn i sangfellesskapet – og at det koster ekstra å ha med tolker, miljøarbeider og hjelpelærere må man bare finne penger til, mener Julie, Ida og Carl-Christian fra Ung i Kor Oslo og Ung i Kor Sør-Øst.

Sommersanguka 2022 har fått tilskudd gjennom MSFs Ukraina-prosjekt, støttet av Sparebankstiftelsen.

Mer info:

musikk.no/ukraina