Nyheter  Onsdag 2. november 2022

Våren 2022: Korene kom i gang

Avslutningen av 2021 ble en gedigen nedtur for mange kor da den ene julekonserten etter den andre måtte legges på is. Det ble heller ingen pangstart på 2022, men aktiviteten tok seg opp etter hvert.

Kor i hjerteformasjon

De som ikke har fortrengt starten av 2022 vil huske at januar var preget av en viss omikron-variant og omfattende smitteverntiltak. De fleste måtte sette sine musikkaktiviteter på vent, og korene var på ingen måte noe unntak.

Sent i gang

– Nesten en fjerdedel av rapporterte kurs fra for eksempel Norges Korforbund startet ikke opp før i februar, og selv om alle restriksjoner på avstand ble fjernet i begynnelsen av februar var det fortsatt en del kor som også ventet helt til mars med å starte opp, påpeker Sigbjørn Innjord Thomassen, rådgiver Musikkens studieforbund.

– Det kan ha flere forklaringer, men vi vet at noe av den gjenåpningsgleden mange opplevde høsten 2021 et halvt år senere var blitt forvandlet til «gjenåpningstrøtthet» for flere.

Stor økning

Som eksempel kan vi se på timetallet for korene i Norges Korforbund. Det er nesten tredoblet siden våren 2021. Våren 2022 var det neste 17 345 korister med på til sammen 48 129 opplæringstimer på korøvelser.

Antall timer NK

– Det innebærer at korene i Norges Korforbund er på et nivå som er 85 prosent av det vi nå refererer til som et normalår, 2019, forklarer Thomassen.

Generalsekretær i Musikkens studieforbund, Ludvig Claeson, tror at et helt semester uten restriksjoner vil føre til like mye sang og musikk som før pandemien.

Les også: Band tilbake på gammelt aktivitetsnivå, og vel så det.