Nyheter  Mandag 6. februar 2023

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

Siden i sommer har vi tildelt midler til våre medlemslag som vil inkludere ukrainske flyktninger i sin musikkaktivitet.

Guldbergs akademiske kor og Ukrainske sangere

Guldbergs akademiske kor tok i mot fire ukrainske sangere til juleøving

– Det er stort behov i hele landet og vi mottar mange gode søknader til prosjekter, sier tilskuddsforvalter Mari Romarheim Haugen.

Det har blitt en lang liste med prosjekter som har mottatt tilskudd og den favner hele kulturfeltet.

I utgangspunktet skulle støttepengene brukes i løpet av 2022.

– Dessverre blir ikke krigen kortvarig og Ukrainere vil ha behov for hjelp til å bli inkludert i lang tid framover. Derfor er vi veldig glade for at vi kan tilby støtte helt fram til sommeren 2023.

– Og vi håper på mange gode søknader, legger hun til.

Det gis støtte til alle typer inkluderingsaktiviteter og selv om søknadene behandles løpende, og det er kort behandlingstid, så er søknadsfrist 28. februar.

Lenke til søknadskjemaet finner dere her: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger - Insights (stotteordninger.no)