Nyheter  Torsdag 13. august 2020

Unntakstilstand: Hvordan rapporterer vi nå?

Grunnet den ekstraordinære situasjonen dette semesteret, ønsker vi at dere gjør rapporteringen av vårsemesteret litt annerledes.

Paper 3033204 1280

1. Registrer kurset i KursAdmin (hvis du ikke har gjort det allerede) med startdato og sluttdato. Husk repertoarliste!

2. Registrer de gjennomførte kurstimene, både de fysiske og evt digitale timer. IKKE registrer timene som ble avlyst grunnet lockdown.

3. Registrer timer som «timer med lærer» og/eller «timer uten lærer», IKKE som «timer online»

4. Registrert deltakere og frammøte på kurset. Avslutt kurset på vanlig måte når kurset er slutt.

5. Skriv i notatfeltet hvor mange av timene under punkt 2 som er digitale timer.

6. Skriv i notatfeltet «Betaler lønn til instruktør/dirigent for perioden 13.03.20 til XX.06.20» hvis dette gjøres. Hvis ikke: Ikke skriv noe.

E-læring

Vi er imponert over alle de gode digitale initiativene som tas der ute for å bruke timene til læring sammen på tross av situasjonen.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at timer gjennomført over nett kan registreres, så fremt alle kursdeltakerne er pålogget samtidig. Gjennomfører dere øvelser på en slik måte, kan disse timene registreres på kurset.

Hvis dere gjennomfører øvelser og kurs elektronisk i denne perioden, ber vi dere holde en oversikt over hva dere gjorde, hvordan dere gjorde det, hvor mange timer og hvem som var med.

Vi har også fått muligheten til å gi tilskudd til kortere kurs med minst 4 kurstimer, dette åpner for nye muligheter.

Elektroniske timer krever instruktør/lærer. Det betyr at bandøvelser, stemmegruppeøvelser og andre kurs uten lærer faller utenfor unntaket fra forskriften. Kravet om samtidighet gjelder også for digitale kursopplegg. Dette betyr at alle som skal registreres som deltakere må ha vært på i den digitale plattformen samtidi

Dispensasjon

På grunn av de spesielle omstendighetene vil vi kunne gi dispensasjon slik at kurs kan godkjennes med så lite som én deltaker (på kurs med lærer). Søk dispensasjon her.

4-timers kurs

For hele 2020 vil vi kunne godkjenne kurs med en varighet på kun fire timer. Alle studieplaner for kor, band, korps og orkester er oppdatert og tilpasset en varighet på fire timer.

Kompensasjon

Selv om antallet kurstimer vil bli lavere enn forventet i 2020 vil Musikkens studieforbund sørge for at en mest mulig rettferdig kompensasjon gis for alle de avlyste kurstimene i Norge.

Vi vil foreta en vurdering av hvordan dette skal gjøres når vi vet hvor lang periode dere er rammet av de begrensinger som akkurat nå forhindrer all normal kursvirksomhet. For at vi skal kunne få en god oversikt over studieaktiviteten i denne spesielle perioden, er det altså viktig at dere registrerer alle timer som gjennomføres, også de som gjennomføres på nett.

Temaside om koronaviruset