Nyheter  Mandag 11. mai 2020

Vi vil øve, men er det mulig?

Innlegget ble først publisert på Ballade 6. mai

Vi vil så gjerne finne gode løsninger for våre kor, korps og orkestre, band og andre musikkaktiviteter. Vi trenger egnede og store nok lokaler, men møter stengte dører der vi vanligvis øver. Vi trenger midler til å betale våre dirigenter og instruktører. Vi trenger drahjelp fra nasjonale, regionale og lokale kulturmyndigheter.

Musikk-Norge har endelig fått mulighet til å øve sammen. Vi har dessverre ikke de samme mulighetene som idretten, der anleggene står og venter på å bli brukt. Vi bruker det vi blir tilbudt, egnet og uegnet. Selv om musikkøvelser kan gjennomføres, får svært mange utøvere ikke muligheten til å gjenoppta sine aktiviteter. Utover koronasmitten og de økonomiske konsekvensene, er avlyste øvelser nå den største trusselen mot vår aktivitet. Det er en utfordring for våre musikkaktiviteter at de ikke kommer i gang igjen. Nå gjelder det å gi liv til fellesskapene og få folk i aktivitet igjen. Musikk og sang betyr mye for psykisk og fysisk helse, for lokale fellesskap og gode opplevelser og samhold.

Mangelen på egnede lokaler er selv i normale tider en begrensende utfordring for musikkaktivitet. Mangelen på egnede øvingslokaler nå, når skoler og kommuner har utlånsstopp, er for noen direkte ødeleggende.

Lyden av livet

Lysten til gjenåpning av øving og konsertvirksomhet er sterk. Å lage alternative løsninger har krevd kreativitet, tid og samarbeid. Slitne medlemmer, styrer, dirigenter og instruktører vil tilbake til fellesskapet. Noen er engstelige for å ha mistet medlemmer, og noen vil i verste fall ikke ha øvelser eller aktivitet i perioden mars-august. Dette vil være svært skadelig både for de musikalske ferdighetene og for det sosiale samholdet. Som med mye annet er det viktig med et jevnlig vedlikehold for å sikre videre aktivitet.

Det lokale musikklivet og breddekulturen danner grunnmuren for aktivitetene som gir arbeid og inntekt til mange profesjonelle dirigenter og instruktører. Det er også her barn og unge, framtidens profesjonelle, får sine første inntrykk, opplevelser og opplæring. Breddekulturen bygger viktige varige fellesskap for utvikling, mestring og gode opplevelser. Vi er mange, vi er på vent, vi vil bidra.

Vi vet lite om hva det neste året vil bringe, men vi må ta med oss det vi vet og som kan bidra til at vi får et like levende og vitalt kulturliv som vi har hatt tidligere. De fleste nordmenn deltar i kulturaktiviteter, som utøver, formidler, støttespiller eller publikummer. Musikkorganisasjonene representerer et mangfold vi må ta vare på. Vi finnes i hver krik og krok i landet vårt, hvor det lages tusenvis av små og store konserter og arrangement året gjennom. Vi gjør det mulig for alle å oppleve «lyden av livet» – i både by og land.

Mangelen på egnede lokaler er selv i normale tider en begrensende utfordring for musikkaktivitet. Mangelen på egnede øvingslokaler nå, når skoler og kommuner har utlånsstopp, er for noen direkte ødeleggende.

Vi vil bidra

Musikkfrivilligheten kan ikke sidestilles med idretten. Lokale musikkaktiviteter har ikke det samme omfang på sine arrangementer. Det handler ikke om omsetning og publikumsoppslutning, men om bred deltakelse og kunnskapsutvikling. Alle musikkaktivitetene over hele landet er bidragsytere og tilrettelegger for sosiale aktiviteter i ordnede rammer. Dette kan vi og vil vi gjerne jobbe videre med. Støtt oss og bruk oss.

For det lokale musikklivet er det viktig

  • At vi har midler til å betale profesjonelle dirigenter og instruktører
  • At aktivitet vår kan settes i gang uten store ekstrakostnader til husleie
  • At støtte, kompensasjon og beløpsgrenser må fange opp våre behov

Innlegget er skrevet av Petter Spæren, styreleder i Norsk sangerforum og Åse Vigdis Festervoll, styreleder i Musikkens studieforbund