Nyheter  Mandag 9. mars 2020

Vi øker tilskuddet!

For kurs i 2020 blir tilskuddsatsen 105 kr pr time med lærer og 45 kr pr time uten lærer.

Orkester i solnedgang

Selv om vi fortsatt mener at opplæringen er underfinansiert sammenlignet med tidligere år, og ikke minst sammenlignet med våre naboland, er det gledelig å endelig kunne justere satsene.

Vær oppmerksom på at dette gjelder kurs gjennomført i 2020. Utbetalingen for høstkurs 2019, som kommer nå i april, er basert på de gamle satsene: 100 kr pr time med lærer og 40 kr pr time uten lærer.

For lag som ønsker å søke tilretteleggingstilskudd anbefaler vi å ta direkte kontakt med ditt fylkesmusikkråd.
Musikkens studieforbund har også enkelte emneområder som kan gis høyere tilskudd. Les mer om de prioriterte emnene her.