Nyheter  Onsdag 11. september 2019

Ny styreleder

Åse Vigdis Festervoll ble på representantskapsmøtet i Tromsø 25.5 valgt til ny styreleder i Musikkens studieforbund.

Åse Vigdis har bred erfaring innenfor kulturfeltet, og var blant annet generalsekretær i Norsk Kulturforum i perioden 2007-2017. I tillegg har hun jobbet med utredning og forskning og skrevet flere rapporter og bøker innenfor et bredt spekter av kulturrelaterte temaer.

Åse Vigdis er aktiv korsanger, og er kjent som en pådriver for konstruktivt samarbeid mellom ulike sektorer for å utvikle hele kulturlivet. I en tid der studieforbundenes rolle og forståelsen av opplæringens betydning i det frivillige kulturlivet er i endring, har vi fått en styreleder som evner å se feltets hele bredde.

«Alt starter og slutter lokalt, og det er viktig å tenke helhetlig og langsiktig. Barnet som finner en plass i skolekorpset kommer kanskje tilbake som profesjonell musiker, dirigent eller lærer i kulturskolen. Fritidsmusikklivet er svært ofte en arbeidsplass for profesjonelle sangere, musikere og dirigenter. Vi er avhengig av hverandre»