Nyheter  Torsdag 19. desember 2019

Ny medlemsorganisasjon

JM Norway blir vår 33. medlemsorganisasjon.

Skjermbilde 2019 12 19 kl 15 24 58

Verdens største internasjonale nettverk for
musikk og ungdom

JM Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International (JMI) – verdens største internasjonale nettverk for musikk og ungdom. De har siden 1970 arbeidet for at barn og ungdom i Norge skal få tilgang til et internasjonalt musikkliv og internasjonale kulturopplevelser. De ønsker å bidra til engasjement, musikkglede og global kulturforståelse.

JM Norway jobber under visjonen ”Making a difference through music”. Visjonen uttrykker at de ser musikk i sammenheng med samfunnsmessig og personlig utvikling for barn og unge. Musikalsk utfoldelse har en egenverdi, men i tillegg ser de at samspill og samarbeid i musikken kan gi nye perspektiver, skape endring og knytte verdifulle forbindelser mellom mennesker og kulturer. Det var med dette formålet Jeunesses Musicales International ble stiftet i et krigsherjet Europa i 1945. JM Norway arbeider med en rekke prosjekter, blant dem er MOVE, LOUD! – jentenes bandleir, Parkert Piano og MUA – musikkverksted for unge asylsøkere.