Nyheter  Onsdag 11. september 2019

2018 - et rekordår

År 2018 passerte vi 26 millioner i utbetalte kurstilskudd.

Ved oppsummering av år 2018, finner vi at det samlede studietimetallet summerer seg til 295 996. Med dette er vi Norges største studieforbund.

Korsang er det største emnet. Ca. 160 000 av studietimene er innenfor feltet korsang og vokalopplæring, men også samspill i band vokser, og utgjør i dag ca. 70 000 timer årlig.

Bak tallene skjuler det seg fantastisk mye god opplæring. Vi ser at kurs gjennomføres over hele landet, og at både nye og gamle deltakere slutter opp rundt de gode tilbudene våre medlemsorganisasjoner og fylkesledd leverer hver uke hele året.

Musikkens studieforbund ser fram til enda flere gode kurs i 2019!

Les gjerne mer og se detaljert statistikk i Melding om virksomheten.

Oversikt studietimer fordelt på fylker 2018:

Fylke Studietimer 2018
Østfold 13110
Akershus 23555
Oslo 46063
Hedmark 11553
Oppland 10580
Buskerud 13101
Vestfold 11520
Telemark 7503
Aust-Agder 4094
Vest-Agder 5340
Rogaland 13645
Sogn og Fjordane 7027
Møre og Romsdal 16313
Trøndelag 38170
Nordland 14618
Troms (med Svalbard) 17083
Finnmark 4019
Sum 295 996
Syngende kor