Tilskudd

Alle medlemslag i våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til sin opplæring. En oversikt over hvilke organisasjoner som er medlemmer i Musikkens studieforbund ligger her.

De formelle kravene til opplæring som skal motta tilskudd fra oss er:

  1. Minimum 3 deltakere med minimum 75% fremmøte.
  2. Deltakerne skal være minimum 14 år (forstått som "fyller 14 i løpet av inneværende kalenderår").
  3. Minimum 8 timers varighet.
  4. Godkjent studieplan - valgt fra vår studieplankatalog før oppstart. Kompletteres med repertoar/litteraturliste.

Hvis dere er et nytt lag som ikke tidligere har søkt om tilskudd fra Musikkens studieforbund, skal dere først fylle ut vårt kontaktskjema. Da vil fylkesmusikkrådet i det fylke der dere hører hjemme kontakte dere for å veilede dere videre.

I 2020 er tilskuddssatsen inntil kr 105 per time med lærer, og inntil kr 45 per time uten lærer.

For lag som ønsker å søke tilretteleggingstilskudd anbefaler vi direkte kontakt med fylkesmusikkrådet. Rapportskjema for tilretteleggingstilskudd finner dere til nedlasting lenger ned på denne siden.

Musikkens studieforbund har enkelte emneområder som kan gis høyere tilskudd. Les mer om de prioriterte emnene her.

Her finner du Søknadsskjema dispensasjon fra minste deltakerantall på kurs i Musikkens studieforbund

Hvis dere trenger informasjon om hvordan det søkes og rapporteres i KursAdmin, finner dere veiledningshefter her:

Kursadminlogo-600

KursAdmin er et felles system for flere studieforbund. Velg "Musikkens studieforbund" i nedtrekksmenyen, og bruk det brukernavn og passord fylkesmusikkrådet har tildelt dere.

Gå til KursAdmin her