Barn som spiller kornett

De unges orkesterforbund - korps + orkester = sant?

UNOF og Korpsnett Norge ser et behov for å lette tilgangen til musikkstykker som passer til denne besetningen. Fins det materiale som vi ikke kjenner til? Må vi utvikle vårt eget materiale?

Hvordan skal strykeorkestre med lydsvake instrumenter finne sin plass i et korps? Skal strykerne spille i b-toneart, eller må blåserne spille i #-toneart? Er det i det hele tatt hensiktsmessig å få disse konstellasjonene til å spille sammen?

Det ville vært en fallitterklæring mot musikkens samlende kraft om disse forskjellene er nok til å hindre et fruktbart samarbeid. Nettopp derfor håper vi å finne gode løsninger som kan berike musikklivets muligheter for både korps og orkester.