Våre tilskudd

Alle tilskudd søkes gjennom vår portal.

Alle medlemslag i våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til sin opplæring. En oversikt over hvilke organisasjoner som er medlemmer i Musikkens studieforbund ligger her.

De formelle kravene til opplæring som skal motta tilskudd fra oss er:

  1. Minimum fire deltakere (inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder) med minimum 75% fremmøte
  2. Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår
  3. Minimum fire timers varighet.
  4. Godkjent studieplan - valgt fra vår studieplankatalog før oppstart.

I 2021 er tilskuddssatsen kr 105 per time med lærer, og inntil kr 45 per time uten lærer.

Tilretteleggingstilskudd

Lag med deltakere som har behov for tilrettelegging kan søke tilretteleggingstilskudd. Vi anbefaler at du tar direkte kontakt med fylkesmusikkrådet i ditt fylke dersom dere ønsker å søke.

Prioriterte emner

Musikkens studieforbund har enkelte emneområder som kan gis høyere tilskudd. Les mer om de prioriterte emnene her.

Tilskudd til landsomfattende kurs

Det er kun våre nasjonale medlemsorganisasjoner som kan søke på Tilskudd til landsomfattende kurs. For å få tilskudd må kurs være planlagt for deltakere fra flere deler av landet og arrangeres av en nasjonal medlemsorganisasjon, eller deres regionledd. Kursene må også oppfylle de formelle kravene til opplæring over her.

Dispensasjon i forbindelse med frafall grunnet pandemi

Dersom noen deltakere faller av i løpet av kursperioden og antallet som fullfører blir færre en fire, må dette forklares i rapportskjema inne i portalen.