Prioriterte emner

Musikkens studieforbund vedtar hvert år spesielle satsningsområder som er særs viktig for musikklivet.

Kurs innenfor disse satsingsområdene kan gis høyere tilskudd.

Ordningen forbeholdes normalt krets-/fylkesledd av medlemsorganisasjonene i MSF. Normal løpende aktivitet godkjennes ikke som prioritert kurs og kan ikke gis høyere tilskudd.

Med bakgrunn i Musikkens studieforbunds strategi- og handlingsplan er følgende satsingsområder vedtatt for 2020:

Emner:

  • Kurs med en sterk grad av musikalsk nyskaping
  • Kurs om akustikk, lyd, hørselsvern og retningslinjer for gode øvingslokaler
  • Dirigent- og instruktøropplæring, kurs i ensembleledelse
  • Tiltak rettet mot integrering og inkludering
  • Skolering av tillitsvalgte og politisk interessearbeid

Prioriteringene mellom satsingsområdene foretas av styret i det enkelte fylke og tilskuddet til det enkelte prioriterte kurs vedtas av styret i fylkesmusikkrådet.

Kurs som er tildelt støtte fra ordningen for landsomfattende kurs kan ikke tildeles midler fra ordningen med prioriterte emner.

Det kreves egen søknad og rapportering av prioriterte kurs:

  • Ved nettbasert søknad gjennom KursAdmin informerer søker i kommentarfeltet om kurset søker å være et prioritert kurs.
  • Ved eventuell søknad på papir vedlegges tilsvarende informasjon.

Når "PRIO-kurs" rapporteres skal søker alltid sende med dokumentasjon av utgiftene (opplastet fil i KursAdmin).

Ta kontakt med fylkesleddet der kurset arrangeres for nærmere informasjon.