Landsomfattende kurs 2020


Musikkens studieforbund setter i 2020 av kr. 700 000 i ekstra tilskudd til landsomfattende kurs.

Styret har vedtatt følgende søknadskriterier:

• Tilskudd til landsomfattende kurs fordeles blant søknader sendt inn fra de landsomfattende medlemsorganisasjoner og deres eventuelle regionledd. Søknaden skal sendes inn samlet fra medlemsorganisasjonenes sentralledd.

• Enkeltstående lag tildeles ikke støtte fra landsomfattende ramme.

• Søknader fra MSFs fylkesledd prioriteres ikke.

• For landsomfattende kurs gjelder samme regler som for ordinære voksenopplæringskurs innenfor lov om voksenopplæring.

Landsomfattende tilskudd legges på toppen av ordinært voksenopplæringstilskudd, og tildeles kurs som gjennomføres av medlemsorganisasjonene der deltakere rekrutteres regionalt eller nasjonalt. Tilskuddet utlyses kun en gang per år.

Søknad sendes MSF sentralt fra våre landsomfattende medlemsorganisasjoner. Dette gjelder kurs som er planlagt både vår, sommer og høst 2020.

Søknadsfrist er 22. februar 2020.

Hvis din organisasjon ikke har mottatt lenke til søknadsskjema, ta kontakt med oss på msf@musikk.no.