Våre tilskudd

Alle medlemslag i våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til sin opplæring. En oversikt over hvilke organisasjoner som er medlemmer i Musikkens studieforbund ligger her.

De formelle kravene til opplæring som skal motta tilskudd fra oss er:

  1. Minimum fire deltakere (inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder) med minimum 75% fremmøte
  2. Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår
  3. Minimum fire timers varighet.
  4. Godkjent studieplan - valgt fra vår studieplankatalog før oppstart.

I 2021 er tilskuddssatsen kr 105 per time med lærer, og inntil kr 45 per time uten lærer.

Tilskudd søker dere ved å logge inn i vår tilskuddsportal.

Tilretteleggingstilskudd

Lag med deltakere som har behov for tilrettelegging kan søke tilretteleggingstilskudd. Vi anbefaler at du tar direkte kontakt med fylkesmusikkrådet i ditt fylke dersom dere ønsker å søke.

Musikkens studieforbund har enkelte emneområder som kan gis høyere tilskudd. Les mer om de prioriterte emnene her.

Her finner du Søknadsskjema dispensasjon kurs høsten 2020