Nyheter  Onsdag 24. mars 2021

Stor oppslutning til ny tilskuddsordning for lokale musikk- og kulturråd

Vi har delt ut stimuleringsmidler til lokale musikk- og kulturråd.

Som følge av koronapandemien ble en rekke prosjekter omprioritert i fjor, og som følge av at enkelte kostnader ikke ble noe av, gikk Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund sammen for å benytte ubenyttede prosjektmidler til å styrke de lokale kultur- og musikkrådene.

«Stimuleringsordningen for lokale musikkråd», fikk 22 søknader og til sammen ble det søkt om 502.500 kroner. Søknadene kommer fra lokale musikkråd og fylkesmusikkråd fra hele landet. Med unntak av én fikk alle søkerne innvilget tilskudd. Søknadene handler om alt fra etablering og revitalisering av nye og eksisterende råd, til gjensynsarrangementer og workshops for barn og unge.

– Det er satt av 290.000 kroner til ordningen, så vi håper prosjektene vil forsterke kompetansen i de lokale musikk- og kulturrådene, sier Ludvig Claeson, generalsekretær i Musikkens studieforbund.

– Koronapandemien har ført til store utfordringer, også for aktivitetene i lokale musikkråd, forklarer han.

Tilskuddsordningen ble opprettet for å bidra til aktivitet og opprettelse av nye musikkråd.

– Vi har som ambisjon å styrke de lokale musikk- og kulturrådene, og å bidra til at det blir opprettet flere, sier generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd.

– Lokale musikk- og kulturråd er et viktig verktøy for musikklivets påvirkning i egen kommune. Lokale råd er en viktig del av lokaldemokratiet, og det bidrar til at flere kan delta i kultur, mener han.

Generalsekretærene er også enige om at det er en god ting for enhver kultursjef å ha et lokalt musikk- og kulturråd råd å spille på lag med, hente innspill fra og når det trengs - også bli korrigert av.

Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene har musikk- og kulturråd i 106 kommuner. Har du lyst til å etablere et lokalt musikk- og kulturråd der du bor? Vi hjelper bidrar gjerne. Se våre temasider om lokale råd og ta gjerne kontakt med oss.