Nyheter  Fredag 11. desember 2020

"Reversering av beregningsfeilen i Kulturdepartementet"

Under denne krøkkete overskriften skjuler det seg to gladsaker. Mer penger til lagene og en politiske anerkjennelse av opplæringstilskudd i det frivillige kulturlivet.

Politikerne i kulturkomitéen på Stortinget gjorde et viktig grep når de ber regjeringen finne penger til studieforbundene i revidert nasjonalbudsjett 2021 som kommer i april. Det er penger som ved en regnefeil i Kulturdepartementet ble liggende igjen i Kunnskapsdepartementet når vi flyttet derfra. Vi er veldig glad for at politikerne tar de nødvendige grep så vi ikke får mindre penger å fordele til lagene i det frivillige kulturlivet. Kulturkomitéen viser også forståelse og kunnskap om ordningen gjennom disse lovordene:

Studieforbundene, gjennom å gi tilskudd til kurs og opplæring, er viktige for å sikre et kompetent frivillig kulturliv og lavterskeltilbud der folk bor.

Komiteen vil understreke viktigheten av det arbeidet som studieforbundene og frivillige organisasjoner legger ned for at voksne kan få tilgang til god, fleksibel og brukertilpasset opplæring utenfor det formelle utdanningssystemet.

Opplæring- og kunnskapsdeling er en forutsetning for en velfungerende og kompetent frivillig sektor med tillit hos myndigheter og befolkningen.