Nyheter  Torsdag 25. mars 2021

Norges korforbund: Høsten rammet verre enn våren.

For kor i Norges korforbund har høstsemesteret gjort vondt verre. For noen var det et lyspunkt og en åpning på begynnelsen av høsten, mens mange kom aldri ordentlig i gang før samfunnet stengte ned igjen.

Oslo Vocalis Gjensynsglede

Oslo Vocalis viser gjensynsglede. Da trodde mange at høsten skulle bli bedre enn våren.

Mens nedangen i antall timer med opplæring vår 2020 var på 37% økte den til 42% for høsten, et dramatisk tall. Nedgangen er størst i Vestland og Viken.

Fra høsten 2019 til 2020 er det også blitt 110 færre kor som har drevet opplæring. På tross av nedgangen betaler vi høyere tilskudd enn i 2019. På grunn av vår kompensasjonsordning øker tilskuddet med hele 5% og utgjør totalt 5 631 310 kr.

Les hvordan vi kompenserte Utbetaling høst - Vi kompenserer

Les hvordan pengene fordeler seg Utbetaling høst - 15,3 millioner