Nyheter  Torsdag 2. desember 2021

Startet som 10-åring, holder fortsatt koken

Aud Skjørsberg mottok Norsk sangerforbunds hedersmerke for 70-års korsang, attpåtil i samme kor

Aud Skjørsberg 70 år i kor

Aud Skjørsberg er alltid i godt humør

Januar 1950 var Aud Skjørsberg ti år. I Sarspborg fantes barnekoret Borgen hvor lille Aud først tøyde sine stemmebånd. Ettersom barnekoret ble til pikekor og siden damekor, var øvelsene med koret Auds faste følgesvenn.

Godt humør

Da damekoret i 1990 slo seg sammen med mannskoret på stedet og ble Borgen sangkor var den 50-år gamle Skjørsberg med på flyttelasset. Siden har hun spredd sitt gode humør på sangøvelsene sammen med dem hver onsdag.

Sjelden har "kor hele livet" vært et mer passende utsagn enn for Aud Skjørsberg.