KursAdmin er studieforbundets elektroniske verktøy som lagene må bruke når dere skal søke om kurstilskudd. Her finner dere trykte informasjonshefter og veiledningsfilmer om ulike emner i KursAdmin.

NB! For å få tilgang til KursAdmin må kursarrangøren ha brukernavn og passord. Fyll ut vårt kontaktskjema for å få dette tilsendt.

/share/mime/48/pdf.png For kursansvarlig - Veiledning rapport kurs med tilretteleggingstilskudd
(for-kursansvarlig-veiledning-tilretteleggingstilskudd-versjon-jan15.pdf, 369kB)

/share/mime/48/pdf.png For kursansvarlig - Veiledning - oppretting av nye kurs i KursAdmin
(for-kursansvarlig-veiledning-soknad-opprette-nye-kurs-versjon-261113.pdf, 934kB)

/share/mime/48/pdf.png For kursansvarlig - Veiledning - registrere kurs med landsomfattende tilskudd
(landsomfattende-kurs_kursadmin-brukerveiledning-for-kursansvarlig-og-saksbehandlere-150316.pdf, 901kB)

/share/mime/48/pdf.png For kursansvarlig - Veiledning - kopiering av kurs til nytt kurs
(for-kursansvarlig-veiledning-soknad-kopiere-kurs-versjon-131126.pdf, 541kB)

/share/mime/48/pdf.png For kursansvarlig - Veiledning avslutning av kurs i KursAdmin
(for-kursansvarlig-veiledning-avslutning-av-kurs-oppdatert-juni-2014_140625.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png For kursansvarlig - Brukerveiledning KursAdmin
(for-kursansvarlig-kursadmin-brukerveiledning.pdf, 1MB)

Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet