KursAdmin er studieforbundets elektroniske verktøy som lagene må bruke når dere skal søke om kurstilskudd. Her finner dere trykte informasjonshefter og veiledningsfilmer om ulike emner i KursAdmin.

NB! For å få tilgang til KursAdmin må kursarrangøren ha brukernavn og passord. Fyll ut vårt kontaktskjema for å få dette tilsendt.