Kurssøknad og rapport av frammøte og tilretteleggingstilskudd

19.10.2018 11:15 Skrevet av Mari Tangen

Alle kurs som får tilskudd fra Musikkens studieforbund etter Voksenopplæringsloven registrerers i det nettbaserte kursprogrammet KursAdmin. Brukernavn og passord til KursAdmin får laget gjennom å kontakte vårt fylkesledd i fylket der kurset skal holdes, eller ved å sende inn vårt kontaktskjema.

Hvis det skulle være vanskelig for laget å søke kurstilskudd gjennom KursAdmin kan dere sende inn søknadsskjemaet som ligger her.
Her ligger også ekstra frammøtelister som kan fylles ut og lastes opp som vedlegg til kursrapporten i KursAdmin.

Tilretteleggingstilskudd kan gis som ekstra kursstøtte når en eller flere deltakere trenger praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging for å ha utbytte av kursopplegget. Les mer i veiledningen nedenfor om hvem som kan få tilretteleggingstilskudd.
Kurs med tilretteleggingstilskudd skal rapporteres gjennom KursAdmin som vanlig. I tillegg skal rapportskjemaet for tilretteleggingstilskudd nedenfor fylles ut og lastes opp som filvedlegg til kursrapporten sommen med bilag for kostnadene ved tilretteleggingen.


Repertoarliste/litteraturliste som vedlegg til kurssøknad og studieplan valgt i KursAdmin

Studieplanen for det enkelte kurs består av to deler: Valgt studieplan i KursAdmin og lagets repertoar og/eller litteraturliste for det aktuelle kurset. Slik liste skal lastes opp i KursAdmin som filvedlegg til kurset.


Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet