Søknads- og rapportskjemaer

Kurssøknad og rapport av frammøte og tilretteleggingstilskudd

Alle kurs som får tilskudd fra Musikkens studieforbund etter Voksenopplæringsloven registrerers i det nettbaserte kursprogrammet KursAdmin. Brukernavn og passord til KursAdmin får laget gjennom å kontakte vårt fylkesledd i fylket der kurset skal holdes, eller ved å sende inn vårt kontaktskjema.

Hvis det skulle være vanskelig for laget å søke kurstilskudd gjennom KursAdmin kan dere sende inn søknadsskjemaet som ligger her.
Her ligger også ekstra frammøtelister som kan fylles ut og lastes opp som vedlegg til kursrapporten i KursAdmin.

Tilretteleggingstilskudd kan gis som ekstra kursstøtte når en eller flere deltakere trenger praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging for å ha utbytte av kursopplegget. Les mer i veiledningen nedenfor om hvem som kan få tilretteleggingstilskudd.
Kurs med tilretteleggingstilskudd skal rapporteres gjennom KursAdmin som vanlig. I tillegg skal rapportskjemaet for tilretteleggingstilskudd nedenfor fylles ut og lastes opp som filvedlegg til kursrapporten sommen med bilag for kostnadene ved tilretteleggingen.

Repertoarliste/litteraturliste som vedlegg til kurssøknad og studieplan valgt i KursAdmin

Studieplanen for det enkelte kurs består av to deler: Valgt studieplan i KursAdmin og lagets repertoar og/eller litteraturliste for det aktuelle kurset. Slik liste skal lastes opp i KursAdmin som filvedlegg til kurset.

/share/mime/48/pdf.png Søknadsskjema høst 2017 pdf-format
(msf-2017-soknadsskjema-for-kurs-host-2017_170608.pdf, 220kB)

/share/mime/48/msword.png Søknadsskjema høst 2017 word-format
(msf-2017-soknadsskjema-for-kurs-host-2017_170608.docx, 108kB)

/share/mime/48/msword.png Repertoarliste/litteraturliste - skjema til utfylling til vedlegg i KursAdmin_Word-format
(msf-2017-skjema-for-utfylling-av-repertoarliste-eller-litteraturliste.docx, 46kB)

/share/mime/48/pdf.png Repertoarliste/litteraturliste - skjema til utfylling til vedlegg i KursAdmin_PDF-format
(msf-2017-skjema-for-utfylling-av-repertoarliste-eller-litteraturliste.pdf, 225kB)

/share/mime/48/pdf.png Frammøteliste til notering av frammøte_PDF-format
(frammoteliste-25-deltakere-m-veiledning-kursadmin_140129.pdf, 152kB)

/share/mime/48/excel.png Frammøteliste til notering av frammøte _ Excel-format
(frammoteliste-25-deltakere-m-veiledning-kursadmin_140129.xlsx, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Tilretteleggingstilskudd - for hvem? Orientering om tilskuddsordningen
(tilretteleggingstilskudd-hvem-kan-soke-_veiledning-2013.pdf, 673kB)

/share/mime/48/msword.png Tilretteleggingstilskudd - rapportskjema for utfylling til vedlegg i KursAdmin_Word-format
(msf-2014-2015-tilretteleggingstilskudd_rapportskjema-som-vedlegg-til-kursrapport-i-kursadmin-140910.doc, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Tilretteleggingstilskudd - rapportskjema for utfylling til vedlegg i KursAdmin_PDF-format
(msf-2014-2015-tilretteleggingstilskudd_rapportskjema-som-vedlegg-til-kursrapport-i-kursadmin-140910.pdf, 415kB)

Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet