Norsk kulturråd

Norsk kulturråd forvalter bl.a. Norsk kulturfond, og har tilskuddsordninger til musikk og andre kulturelle og kunstneriske uttrykksformer.

Se kulturrådets nettsider her: www.kulturrad.no

Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART