Studieplaner, repertoarliste og kursbevis

26.09.2017 12:48 Skrevet av Mari Tangen

For at et kurs skal få tilskudd må det følge en godkjent studieplan. Trykk her for å få en oversikt over alle våre studieplaner.
Musikkens studieforbund har mer enn 130 godkjente studieplaner for kurs innen sang, musikk og dans. Vi har også studiplaner for ensembleledere og dirigenter, samt kurs innen organisasjonsledelse, konsert- og musikkproduksjon. Valgt studieplan skal kompletteres med en repertoar- og/eller litteraturliste.

Deltakere som fullfører kurs skal få et kursbevis.

Når du søker kurstilskudd gjennom KursAdmin får du opp en liste med studieplaner, og velger (klikker på) den studieplanen som passer for kurset.

Mer informasjon om våre studieplaner - og valg av riktig studieplan -  finner du i veiledningen "Om studieplaner i Musikkens studieforbund" (se nedenfor). 

Finner du ikke en studieplan som passer tar du kontakt med oss. Musikkens studieforbund bidrar gjerne med å utvikle nye kursopplegg!

Før kurset ditt kan godkjennes må du levere en repertoarliste/litteraturliste, som skal lastes opp som vedlegg til kurssøknaden i KursAdmin. Se mal for utfylling av repertoarliste/litteraturliste.

Deltakere som fullfører kurs skal få tildelt kursbevis eller annen skriftlig dokumentasjon fra kursarrangøren. Dokumentasjonen skal inneholde studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold, omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan. Arrangøren kan skrive ut kursbeviset direkte fra KursAdmin, eller det kan benyttes egenproduserte kursbevis.

/share/mime/48/pdf.png Om studieplaner i Musikkens studieforbund
(om-studieplaner-i-musikkens-studieforbund-2014.5.pdf, 347kB)


Søk støtte til pedagogisk utviklingsarbeid i MSF - 2019 - 2020

Medlemsorganisasjoner og fylkesledd i Musikkens studieforbund kan søke støtte til pedagogisk utviklingsarbeid innenfor voksenopplæring. For perioden 2019-2020 er det en samlet ramme på kr. 1 000 000 for tilskudd.

Søknadsfrist for tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid 2019-2020 er tirsdag 5. februar 2019.

Tilskudd vil bli fordelt på styremøte i MSF i
uke 9.

Søk støtte til pedagogisk utviklingsarbeid i MSF - 2019 - 2020 - les hele sakenSøker du støtte til kurs?

På våre sider finner du informasjon om støtte til kurs etter Voksenopplæringsloven. Her kan du søke om kurstilskudd, finne fram til studieplanene våre og annen informasjon om voksenopplæringssystemet i Musikkens studieforbund.

For at et kurs skal bli godkjent og få støtte hos oss må det følge en godkjent studieplan, vare i minst åtte timer - og minimum tre deltakere må fullføre kurset. Det må søkes om godkjenning av kurset før kursstart, og sluttrapport med registrering av kursdeltakere skal sendes oss senest tre uker etter at kurset er avsluttet.

Medlemsorganisasjoner og lokale lag får i 2017 inntil 100 kroner i tilskudd pr time for kurs med lærer og inntil 40 kroner pr time for kurs uten lærer.

Første gang laget søker kurstilskudd må du sende inn kontaktskjema for å få tildelt brukernavn og passord til kursregistreringssystemet KursAdmin.

Ta kontakt med fylkesmusikkrådet i det fylket hvor dere skal holde kurs hvis det er spørsmål!KursAdmin

Lag og grupper i Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner kan søke kurstilskudd etter reglene i Voksenopplæringsloven. For søknad om tilskudd og registrering av kurstimer bruker vi det nettbaserte systemet KursAdmin. Alle kurs skal registreres via KursAdmin, og laget må registrere brukernavn (e-postadresse) hos oss for å få tildelt passord til systemet. Kontaktskjema for registrering i KursAdmin finner du her.

Vi har laget skriftlige veiledninger og eksempelfiler om registrering i KursAdmin.  Vi har også laget 6 korte opplæringsvideoer som hjelper deg å komme i gang.Kurssøknad og -registrering i KursAdmin og på papirskjema

Lag og grupper i Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner kan søke kurstilskudd etter reglene i Voksenopplæringsloven. For søknad om tilskudd og registrering av kurstimer bruker vi det nettbaserte systemet KursAdmin. Alle kurs skal registreres via KursAdmin, og laget må registrere brukernavn (e-postadresse) hos oss for å få tildelt passord til systemet. Kontaktskjema for registrering i KursAdmin finner du her.

Skjemaer for registrering av frammøte (utenom KursAdmin) finnes her.Veiledning

Vi har laget en fin veiledning til kursarrangører.


Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet