Konsertproduksjon

27.01.2015 16:13 Skrevet av MSF

/share/mime/48/pdf.png Arrangørskolen, grunnleggende nivå - studieplan
(arrangorskolen_grunnleggende-niva-studieplan-15469.pdf, 361kB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangørskolen, videregående nivå - studieplan
(arrangorskolen_videregaende-niva-studieplan-15470.pdf, 349kB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangørskolen, avansert nivå - studieplan
(arrangorskolen_avansert-niva-studieplan-15471.pdf, 350kB)

/share/mime/48/pdf.png Opplæring i scenelys - studieplan
(opplaring-i-scenelys-studieplan-13464.pdf, 364kB)

/share/mime/48/pdf.png Opplæring i konsertlydproduksjon - studieplan
(opplaring-i-konsertlydproduksjon-studieplan-13463.pdf, 365kB)

/share/mime/48/pdf.png Opplæring i instruktørarbeid for musikalske forestillinger - studieplan
(opplaring-i-instruktorarbeid-for-musikalske-forestillinger-studieplan-13727.pdf, 362kB)

/share/mime/48/pdf.png Opplæring i kommunikasjon og musikkformidling i gruppe - studieplan
(opplaring-i-kommunikasjon-og-musikkformidling-i-gruppe-studieplan-12956.pdf, 364kB)

/share/mime/48/pdf.png Opplæring i produksjonsledelse og prosjektarbeid - studieplan
(opplaring-i-produksjonsledelse-og-prosjektarbeid-studieplan-13467.pdf, 365kB)

/share/mime/48/pdf.png Opplæring i konsertproduksjon, produksjoner med unge utøvere - studieplan
(opplaring-i-konsertproduksjon-med-sarlig-fokus-pa-produksjoner-med-unge-utovere-studieplan-12949.pdf, 351kB)

/share/mime/48/pdf.png Opplæring i markedsføring av konserter - studieplan
(opplaring-i-markedsforing-av-konserter-studieplan-13466.pdf, 366kB)

/share/mime/48/pdf.png Opplæring i arrangering av kirkesangfest - studieplan
(opplaring-i-arrangering-av-kirkesangfest-studieplan-13570.pdf, 365kB)Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet