Dirigent/instruktør/dommer

23.03.2017 14:51 Skrevet av MSF

/share/mime/48/pdf.png Opplæring i allsangledelse - studieplan
(13569-opplaring-i-allsangledelse-studieplan-13569.pdf, 359kB)

/share/mime/48/pdf.png Opplæring i kordireksjon, grunnleggende nivå - studieplan
(opplaring-i-kordireksjon_grunnleggende-niva-ny-studieplan-15571.pdf, 363kB)

/share/mime/48/pdf.png Opplæring i kordireksjon, videregående nivå - studieplan
(opplaring-i-kordireksjon_videregaende-niva-studieplan-15572.pdf, 364kB)

/share/mime/48/pdf.png Opplæring i kordireksjon, avansert nivå - studieplan
(opplaring-i-kordireksjon_avansert-niva-studieplan-15573.pdf, 364kB)

/share/mime/48/pdf.png Korrepertoar barne- og ungdomskor - studieplan
(korrepertoar-barne-og-ungdomskor-studieplan-12954.pdf, 349kB)

/share/mime/48/pdf.png Korrepertoar voksenkor - studieplan
(korrepertoar-voksenkor-studieplan-13506.pdf, 350kB)

/share/mime/48/pdf.png Opplæring for unge ensembleledere - studieplan
(opplaring-for-unge-orkesterledere-studieplan-15462.pdf, 366kB)

/share/mime/48/pdf.png Opplæring i vurdering av folkemusikk og folkedans - studieplan
(opplaring-i-vurdering-av-folkemusikk-og-folkedans-studieplan-13568.pdf, 366kB)

/share/mime/48/pdf.png Musikk i barnehagen - Kurs for veiledere - studieplan
(musikk-i-barnehagen-kurs-for-veiledere-studieplan-13435.pdf, 364kB)

/share/mime/48/pdf.png Veiledning av barnehageansatte - studieplan
(veiledning-av-barnehageansatte-studieplan-13437.pdf, 362kB)

/share/mime/48/pdf.png Lederkurs- musikkaktiviteter barn 0-6 år, grunnleggende nivå - studieplan
(lederkurs-musikkaktiviteter-med-barn-0-6-ar-grunnleggende-niva-studieplan-12974.pdf, 364kB)

/share/mime/48/pdf.png Lederkurs - musikkaktiviteter 0-6 år, fordypningskurs - studieplan
(lederkurs-musikkaktiviteter-med-barn-0-6-ar-fordypningskurs-studieplan-13433.pdf, 365kB)Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet