Ledig stilling som dagleg leiar i Telemark kulturnettverk

02.03.2017

Telemark kulturnettverk er eit fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, og er eit samarbeids- og serviceorgan for musikk- og kulturlivet i fylket.

Vår daglege leiar i Telemark kulturnettverk går av med pensjon, og vi søkjer difor etter ny dagleg leiar i 80 % stilling.  Dagleg leiar står for den daglege drifta og set i verk styrets vedtak.
Vi tilbyr ein spennande arbeidsplass der den nye leiaren vil kunne vere med å påverke framtidas kulturliv i Telemark.

Hovedarbeidsoppgaver:

Vi ønskjer ein person som har:


Stillinga inneheld kvelds- og helgearbeid.
Arbeidstad blir i Gullbring kulturanlegg i Bø i Telemark. Lønn etter avtale. Tariffavtale som inkluderer tenestepensjon.

Søknad med CV sendast Telemark Kulturnettverk, Gullbringvegen 34, 3800 Bø i Telemark eller telemark@musikk.no innan 30. mars 2017.

Nærare opplysningar: styreleiar Hilda Sørum  944 97 966, eller dagleg leiar Kjell Stundal 901 27 513.

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART