Styret i Musikkens studieforbund 2017 - 2019

Leder
Jon G. Olsen, Norsk sangerforum/Akershus musikkråd

Nestleder
Jo Tandrevold, BandORG

Styremedlemmer
Bente Hemsing, FolkOrg
Hilde Høgseth, Norsk Jazzforum/Nordland musikkråd
Birgitte Magnus, Østfold musikkråd, ansattes representant

Vara

Liv Bakke Kvinlog, Dissimilis Norge

Ane Kiran, AKKSVara for ansattes representant
Trond Eklund Johansen, Hedmark og Oppland musikkråd

 

Valgkomité

Leder: Hans Kåre Flø, Norsk viseforum

Medlemmer:
Ulla-Stina Wiland, Norsk Jazzforum
Odd Arne Halaas, NTL/leder av valgkomiteen i Norsk musikkråd

Varamedlem: Helene M. Bolstad, FolkOrg

Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet