Musikk fra livets begynnelse - Pedagogisk materiell til språkopplæring

MLB vil utvikle en e-bok til bruk i språkopplæring. Det å lære seg norsk språk er helt sentralt for

inkludering og god integrering. Vi vil vise hvordan musikk, rytme og bevegelse kan brukes som

verktøy i språkopplæringen. Til alle sanger og regler knyttes det praktiske øvelser med bevegelse

og aktivitet, tilpasset barnas utviklingsnivå. Musikkaktivitetene spilles også inn på videoer som

linkes til e-boka. E-boka skal være praktisk og enkel å ta i bruk, uansett faglig bakgrunn.

Det pedagogiske opplegget utarbeides av musikkpedagogene Bente Bogen, Siv Kristin Palm og

Torny Høgberg, som alle har rytmikkutdanning fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH).

Det er en sterk forbindelse mellom motorikk og språk, og rytmikkinspirert undervisning gir derfor

god drahjelp i språkopplæringen