Musikkens studieforbund har tre viktige egne prosjekter:
Musikk i fengsel og frihet (Miff),  Krafttak for sang og SMIA: Sang og musikk i asylmottak

SMIA: Sang og musikk i asylmottak

Musikkens studieforbund forvalter i 2016 tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner. Medlemsorganisasjoner og fylkesledd i MSF kan søke tilskudd til sang-, musikk- og danseaktiviteter med beboere på mottak eller tiltak i samarbeid med det frivillige musikklivet lokalt.

Krafttak for sang

Krafttak for sang er et samarbeid mellom en rekke organisasjoner og institusjoner med formål å fremme mer og bedre sang i Norge. Gjennom 5 del-prosjekter ønsker Krafttak at det etableres "syngende kommuner", der det synges både i barnehager, skoler, i lokalsamfunnet, på institusjonene - kort sagt over hele kommunen.

www.krafttakforsang.no

Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet (Miff) består av 3 del-prosjekter:
Trinn 1 gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel. Trinn 2 er en videreføring av trinn 1, tilbudet fortsetter etter løslatelsen. På trinn 3 får våre deltakere tilbud om å fortsette med musikk som fritidsinteresse i det vanlige musikklivet.

www.musikkifengselogfrihet.no

Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet