Representantskapsmøte MSF - 20. mai 2017, Scandic Seilet Hotel, Molde

21.04.2017 11:38 Skrevet av MSF

Representantskapsmøtet 2017 avholdes lørdag 20. mai i 2017 på Seilet Hotel, Molde. Samme sted og samme helg holder Norsk musikkråd sitt Musikkting.

Representantskapet er Musikkens studieforbunds høyeste organ. I representantskapet møter delegater fra medlemsorganisasjonene og studieforbundets fylkesledd.
Representantskapsmøte med forhandlinger og valg avholdes hvert annet år. I mellomåret møtes delegatene for å behandle studieforbundets regnskap.

Representantskapsmøtet er åpent for alle interesserte observatører, så langt vi har plass. 

Her finner du innkallingen til Representantskapsmøte i MSF 2017.

Her kan du laste ned melding om virksomheten, sakshefte og program for helgen. 

Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet