Litt om Musikkens studieforbund

Musikkens studieforbund er voksenopplæringsarenaen for det frivillige musikklivet i Norge
Gjennom vår virksomhet bidrar vi til levende lokalsamfunn, inkluderende fellesskap, utvikling og ivaretakelse av kulturtradisjoner.
Vi har
- 29 medlemsorganisasjoner
- med rundt 150 000 medlemmer - innen alle musikksjangere
- fylkesledd i alle landets fylker og lokale musikkråd i mer enn 150 kommuner
- mer enn 3500 kurs med nærmere 41 000 deltakere i 176 600 kurstimer (2015)
Vi er
- Norges nest største studieforbund - og fordeler tilskudd til kurs etter Lov om voksenopplæring
- en demokratisk organisasjon med verdigrunnlag og vedtekter vedtatt av våre eiere medlemsorganisasjonene
- medlem i Voksenopplæringsforbundet (VOFO) - studieforbundenes interesseorganisasjon

Musikkens studieforbund (MSF) fordeler økonomisk støtte til voksenopplæring som drives i våre medlemsorganisasjoner etter godkjente studieplaner. Vår virksomhet drives på grunnlag av Lov om voksenopplæring. Gjennom våre fylkesledd og sentraladministrasjonen i Oslo gir vi råd og veiledning til alle lokale lag - band, kor, orkestre, klubber og grupper osv - som driver organisert opplæring på sitt felt og innen sin sjanger.

MSF driver pedagogisk utviklingarbeid på musikkfeltet, blant annet ved å utvikle studieplaner og gjennom tiltak som Musikk i fengsel og frihet (Miff) og Krafttak for sang. Dette kan du lese mer om i vår Strategi- og handlingsplan.

Vil du vite mer om støtten til øvelser og kursaktiviteter? Les mer om søknader og muligheter her.

Vil du snakke med oss?
Telefon: + 47 22 00 56 00 E-post: msf [æt] musikk.no Postadresse: Musikkens studieforbund, Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo
 
Brosjyren "Musikkens studieforbund - Musikklivets eget studieforbund"
Last ned vår informasjonsbrosjyre:     
Musikkens studieforbund - Musikklivets eget studieforbund

Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet