Økning til 176 112 studietimer i 2015!

07.04.2016 12:47 Skrevet av

Lag og medlemsorganisasjoner i Musikkens studieforbund har hatt en økning i kurstimer på 4,58 prosent i 2015. Vi ser økt kursaktivitet i mange fylker, og er glade for at stadig flere lokale lag registrerer sin kursaktivitet hos oss.

Statstilskuddet til voksenopplæring i studieforbund har stått på stedet hvil de siste årene. En såpass stor økning i timetall i MSF innebærer derfor at timetilskuddet for høstens kurs måtte justeres ned i noen fylker. Utbetaling av tilskuddene til hvert enkelt kursarrangør skjer i månedsskiftet april/mai.

Studietimetallet i 2015 legges til grunn når statstilskuddet til studieforbund fordeles i årene som kommer. Økningen på 7705 studietimer det siste året betyr dermed at MSF får en større andel av statstilskuddet neste gang.


Fullt gjennomslag for krav om egnede lokaler

Musikkens studieforbunds forslag om at kommuner og fylkeskommuner skal stille egnede lokaler til disposisjon for aktivitet i frivillige lag og foreninger fikk enstemmig tilslutning på årsmøtet i Frivillighet Norge i går. Som nytt punkt i handlingsprogrammet heter det nå at Frivillighet Norge skal jobbe for at kommuner og fylkeskommuner stiller egnede lokaler til disposisjon for aktiviteter i frivillige lag og foreninger.
Les mer...


Til forsvar for Forsvarets musikk

Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd har sendt innspill til Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet i anledning forslaget om å kutte kraftig i Forsvarets musikk.
Les mer...


Fem prosent økning i studietimer i 2014!

Musikkens studieforbund kunne innrapportere i alt 168 407 kurstimer for 2014. Dette er en økning fra året før på fem prosent. Våre medlemsorganisasjoner og lag gjennomførte kurs i 266 av landets kommuner i fjor. Men hvilken organisasjon hadde flest studietimer? Og i hvilket fylke var det flest kurs?
Les mer...


Tilskudd til landsomfattende kurs i MSF - søknadsfrist 29. februar

Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund kan nå søke ekstra tilskudd til sine landsomfattende kurs som skal gjennomføres i 2016.
For landsomfattende kurs gjelder samme regler for antall kurstimer og deltakere som for ordinære voksenopplæringskurs innenfor lov om voksenopplæring.

Enkeltstående lag (kor, band osv) kan IKKE søke ekstra tilskudd gjennom denne ordningen.
Søknad sendes på eget skjema til msf@musikk.no innen 29. februar.


Les mer...


Dramatisk budsjettkutt til frivillig opplæringsvirksomhet!

Skriv under på kampanjen mot studieforbundskuttet i statsbudsjettet 2015! Signer her!

Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd, samlet til ledermøte 18. - 19. oktober, er bekymret over det foreslåtte kuttet til studieforbundene og det frivillige musikklivet, og sender nå opprop til politikerne om studieforbundstilskuddet.

Høyre og Fremskrittspartiet foreslår i sitt statsbudsjett å kutte tilskuddet til opplæring i studieforbund og frivillige organisasjoner med 40 millioner - som tilsvarer 20% mindre til kurs i 2015.
Les mer...