Kurstilskuddene utbetalt!

19.11.2018 12:44 Skrevet av Ludvig Claeson

Vi har nå utbetalt 7 230 000 kroner i kurstilskudd fordelt på over 1800 kurs høsthalvåret 2017. Mer enn 1200 lokale arrangører får med dette tilskudd i kassa for å fortsette den viktige opplæringsaktiviteten over hele landet.

Tallet er noe høyere enn høsthalvåret 2016. Kursaktiviteten i Musikkens studieforbund har vist en jevn stigning de siste årene, og 2017 fortsetter den gode trenden.

Kursene spenner over alle sjangere, fra heavy metal til kirkesang, og fra drilltropp til symfoniorkester. Alle fylker har stabil eller økende kursaktivitet.

I 2018 vil omfanget av Musikkens studieforbund kursaktivitet øke ytterligere, da Norges Korforbund nå er medlem i vårt studieforbund. Vi gleder oss til å kunne støtte enda flere frivillige lag, som sørger for et rikt og mangfoldig kulturliv over hele landet!


Søk støtte til pedagogisk utviklingsarbeid i MSF - 2019 - 2020

Medlemsorganisasjoner og fylkesledd i Musikkens studieforbund kan søke støtte til pedagogisk utviklingsarbeid innenfor voksenopplæring. For perioden 2019-2020 er det en samlet ramme på kr. 1 000 000 for tilskudd.

Søknadsfrist for tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid 2019-2020 er tirsdag 5. februar 2019.

Tilskudd vil bli fordelt på styremøte i MSF i
uke 9.

Søk støtte til pedagogisk utviklingsarbeid i MSF - 2019 - 2020 - les hele sakenTallenes tale er klar: Opplæring i musikk er mer etterspurt enn noen gang, innen alle sjangere, i alle deler av landet!

Musikkens studieforbund (MSF) har nå rapportert alle kurstimer for 2017. Det har vært kurs i alle landets fylker, og i 266 kommuner. Samlet har medlemslagene gjennomført over 3500 kurs på til sammen 184 000 timer, en økning på 2% fra foregående år.

Tallenes tale er klar: Opplæring i musikk er mer etterspurt enn noen gang, innen alle sjangere, i alle deler av landet! - les hele sakenTilskudd til landsomfattende kurs i MSF - søknadsfrist 22. februar

Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund kan nå søke ekstra tilskudd til sine landsomfattende kurs som skal gjennomføres i 2018.
For landsomfattende kurs gjelder samme regler for antall kurstimer og deltakere som for ordinære voksenopplæringskurs innenfor lov om voksenopplæring.

Enkeltstående lag (kor, band osv) kan IKKE søke ekstra tilskudd gjennom denne ordningen.
Søknad sendes på eget skjema til msf@musikk.no innen 22. februar.

Tilskudd til landsomfattende kurs i MSF - søknadsfrist 22. februar - les hele sakenFullt gjennomslag for krav om egnede lokaler

Musikkens studieforbunds forslag om at kommuner og fylkeskommuner skal stille egnede lokaler til disposisjon for aktivitet i frivillige lag og foreninger fikk enstemmig tilslutning på årsmøtet i Frivillighet Norge i går. Som nytt punkt i handlingsprogrammet heter det nå at Frivillighet Norge skal jobbe for at kommuner og fylkeskommuner stiller egnede lokaler til disposisjon for aktiviteter i frivillige lag og foreninger.

Fullt gjennomslag for krav om egnede lokaler - les hele sakenØkning til 176 112 studietimer i 2015!

Lag og medlemsorganisasjoner i Musikkens studieforbund har hatt en økning i kurstimer på 4,58 prosent i 2015. Vi ser økt kursaktivitet i mange fylker, og er glade for at stadig flere lokale lag registrerer sin kursaktivitet hos oss.

Økning til 176 112 studietimer i 2015! - les hele sakenTil forsvar for Forsvarets musikk

Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd har sendt innspill til Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet i anledning forslaget om å kutte kraftig i Forsvarets musikk. 

Til forsvar for Forsvarets musikk - les hele sakenFem prosent økning i studietimer i 2014!

Musikkens studieforbund kunne innrapportere i alt 168 407 kurstimer for 2014. Dette er en økning fra året før på fem prosent. Våre medlemsorganisasjoner og lag gjennomførte kurs i 266 av landets kommuner i fjor. Men hvilken organisasjon hadde flest studietimer? Og i hvilket fylke var det flest kurs?

Fem prosent økning i studietimer i 2014! - les hele sakenLedig stilling som rådgiver i Musikkens studieforbund

Musikkens studieforbund søker rådgiver til sentraladministrasjonen, 100% stilling, ledig fra 01.05.2019.

Ledig stilling som rådgiver i Musikkens studieforbund - les hele sakenDramatisk budsjettkutt til frivillig opplæringsvirksomhet!

 

Skriv under på kampanjen mot studieforbundskuttet i statsbudsjettet 2015! Signer her!

Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd, samlet til ledermøte 18. – 19. oktober, er bekymret over det foreslåtte kuttet til studieforbundene og det frivillige musikklivet, og sender nå opprop til politikerne om studieforbundstilskuddet.

Høyre og Fremskrittspartiet foreslår i sitt statsbudsjett å kutte tilskuddet til opplæring i studieforbund og frivillige organisasjoner med 40 millioner – som tilsvarer 20% mindre til kurs i 2015.

Dramatisk budsjettkutt til frivillig opplæringsvirksomhet! - les hele sakenKlar for nytt kursår - søk tilskudd gjennom Musikkens studieforbund nå!

Vi ønsker velkommen til et nytt år med spennende og inspirerende kurs for alle lag og grupper i våre medlemsorganisasjoner. Husk at koret, bandet, laget eller gruppen kan få støtte til kursaktivitet. Tilskudd til kursene søkes som vanlig gjennom KursAdmin.

Klar for nytt kursår - søk tilskudd gjennom Musikkens studieforbund nå! - les hele sakenKurstilskuddet: Hva betyr det for lagets økonomi og aktivitet?

Denne uka starter en undersøkelse for å finne ut hvordan kurstilskuddet bidrar til arrangørenes økonomi. VOX, fagetaten under Kunnskapsdepartementet som forvalter tilskuddene til studieforbund, har engasjert Oxford Research og BDO AS til å gjennomføre undersøkelsen. Innen utgangen av oktober skal de evaluere hvilken rolle og betydning tilskuddet til voksenopplæring har for den enkelte kursarrangør.

Kurstilskuddet: Hva betyr det for lagets økonomi og aktivitet? - les hele sakenSynliggjøring av voksenperspektivet i musikkopplæringen

Musikkens studieforbund er med i Norsk Musikkpedagogisk union (NMU). Katarina I. de Brisis, rådgiver i Musikkens studieforbund, og styreleder i NMU denne perioden, forteller at unionen nylig vedtok fem postulater som grunnlag for sitt politiske arbeid.

«Tradisjonelt sett tenker man kanskje først og fremst på barn og unge når man diskuterer pedagogikk», sier de Brisis. «For oss i MSF har det vært viktig å få synliggjort voksenopplæringsperspektivet også innen musikkopplæringen. Estetisk kompetanse og god opplæring i musikk og kultur for alle barn og voksne er grunnlaget for arbeidet vårt, enten vi jobber med offentlige, private eller frivillige opplæringstilbud.»

 

Synliggjøring av voksenperspektivet i musikkopplæringen - les hele saken
Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet