Fullt gjennomslag for krav om egnede lokaler

24.01.2017 16:00 Skrevet av Musikkens studieforbund

Musikkens studieforbunds forslag om at kommuner og fylkeskommuner skal stille egnede lokaler til disposisjon for aktivitet i frivillige lag og foreninger fikk enstemmig tilslutning på årsmøtet i Frivillighet Norge i går. Som nytt punkt i handlingsprogrammet heter det nå at Frivillighet Norge skal jobbe for at kommuner og fylkeskommuner stiller egnede lokaler til disposisjon for aktiviteter i frivillige lag og foreninger.

Dette føyer seg inn i flere andre organisasjoners krav om egnede lokaler, og når den samlede frivilligheten i Norge nå står bak kravet er dette nok et bevis på hvor viktig lokaler er for gode aktiviteter i kommunene. Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd har hatt dette øverst på sin prioriteringsliste overfor myndighetene de siste årene. Ikke minst gjennom arbeidet med å få en nasjonal standard for hvordan egnede musikklokaler skal være (Norsk Standard NS8178: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse) har musikklivet virkelig satt fokus på dette.

«Vi vet at 85% av de lokalene som musikklivet bruker, og det er over 10.000 lokaler hver uke, ikke er egnet til det de brukes til», sier leder for Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler Jon G. Olsen i en kommentar. «Med dette enstemmige kravet fra hele frivillighets-Norge om nettopp egnede lokaler til bl.a. det lokale musikklivet er enigheten nå større enn noensinne om at myndighetene må ta lokalsituasjonen på alvor, ikke bare for idretten, men for hele frivilligheten. Vi gleder oss til å samarbeide med myndighetene på alle nivåer, både i kommunene, i fylkeskommunen og med staten, for å bedre lokalsituasjonen for både det lokale musikklivet og øvrig frivillige lag og foreninger rundt om i hele landet», avslutter Olsen.

Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet