Gledelig økning i kursaktivitetene i 2010!

cimg3037.jpg
Kristin Orestad Clementz , daglig leder i MSF, gleder seg over økt kursaktivitet i 2010
Foto: Mari Tangen

- Musikkens studieforbund har hatt en økning på i overkant av 10 000 kurstimer i 2010, sier daglig leder Kristin Orestad Clementz. - Antall kurstimer med lærer viser en svak økning, mens vi ser at antallet studie