Musikk i fengsel og frihet

Søknad og rapportering: Tilskudd til tiltak Musikk i fengsel og frihet (Miff) 2017

Det fylles ut ett skjema for hvert Miff-tiltak. Søknadsfrist 29.mars 2017.

 

 


 

 


NB! Skjemaet tillater kun ett filvedlegg. Har du flere vedlegg - send disse som e-post merket med tiltaksnavn til miff@musikk.no!