Kurstilskudd

Hvis dere er et nytt lag som ikke tidligere har søkt om kurstilskudd fra Musikkens studieforbund, skal dere først fylle ut vårt kontaktskjema. Da vil fylkesmusikkrådet i det fylke der dere hører hjemme kontakte dere for å veilede dere videre.

I 2019 er tilskuddssatsen inntil kr 100 per time med lærer, og inntil kr 40 for timer uten lærer.

For lag som ønsker å søke tilretteleggingstilskudd anbefaler vi direkte kontakt med fylkesmusikkrådet.

Hvis dere trenger informasjon om hvordan kurs søkes og rapporteres i KursAdmin, finner dere veiledningshefter her:

Kursadminlogo-600

KursAdmin er et felles system for flere studieforbund. Velg "Musikkens studieforbund" i nedtrekksmenyen, og bruk det brukernavn og passord fylkesmusikkrådet har tildelt dere.

Gå til KursAdmin her