Oversikt over aktuelle kurs i Musikkens studieforbund

Alle kurs som gis voksenopplæringsstøtte skal være kunngjort og åpne for alle.
Nedenfor finner du lenke til aktuelle kursarrangører i ditt fylke.
Finner du et kurs du vil delta på kontakter du vårt fylkesledd der kurset arrangeres.

Våre fylkesledd - fylkesmusikkrådene - arrangerer også mange egne kurs. Oversikt over disse finner du her eller på fylkesmusikkrådets egen nettside.

Velkommen til kurs i Musikkens studieforbund!