Ledig stilling - konsulent i musikkrådet

14.03.2018 09:15 Skrevet av

80% stilling som Konsulent
- ansettelse fra 1.8.2018

Hedmark og Oppland musikkråd er paraplyorganisasjonen for musikklivet i Innlandet, og ble etablert i 1979.

Rådet er regionledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Rådet har 17 medlemsorganisasjoner og 25 lokale musikkråd - som igjen organiserer et stort antall aktive musikkutøvere i rundt 900 lag i alle sjangre. Vår hovedoppgave er å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan, og forvalte ulike støtteordninger.
Rådet holder til i et kontorfellesskap med andre kulturaktører i Hamar kulturhus.

Arbeidsoppgavene i musikkrådet er allsidige, og i noen grad prosjektorganiserte. Våre aktiviteter spenner fra kursvirksomhet, via søknadsbehandling og tilskuddsforvaltning til akustikkmålinger og samarbeid med private og offentlige aktører. Stillingens hovedinnhold vil være arbeid med egne kurs, saksbehandling for Musikkens studieforbund, søknadsbehandling og kontakt med medlemmene. Innholdet kan også påvirkes utfra egen kompetanse og erfaring.

Noe reise og arbeid utenom vanlig kontortid må påregnes.

Stillingen lønnes etter LR 17 (ev. LR21) i Statens lønnsregulativ.
Tariffavtale og god pensjonsordning.

Søkere bør ha:

Send søknad og CV til: ho@musikk.no eller
Hedmark og Oppland musikkråd, Torggata 100, 2317 HAMAR innen 4.4.2018.
Aktuelle søkere blir innkalt til intervju i uke 15/16.

Mer informasjon – se www.musikk.no/ho eller kontakt daglig leder
Trond Eklund Johansen på tlf 930 45 016, eller fagkonsulent
Solveig Rønningen på tlf 950 56 378.