/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2013
(arsmelding-2013_vedtatt-av-ledermotet-mai-2014.pdf, 552kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2011 - 2012
(melding-om-virksomheten-2011-2012.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2009 - 2010
(msf-mov_2009-2010.pdf, 3MB)